Slatinský kros

HISTORIE

Co stálo za vznikem závodu a jak se závod vyvíjel? Abychom to odhalili, musíme se vrátit 
do roku 2006, kde vše začalo

   V té době na území MČ Brno-Slatina neexistuje žádný atletický oddíl. Žáci místních základních škol se zúčastňují školních atletických závodů, kde se jim daří díky práci místních učitelek tělesné výchovy. Chybí ale pravidelné a systematické tréninky přípravy, které by navazovaly v odpoledních hodinách na práci těchto kantorek. Díky rozsáhlé rekonstrukci školního hřiště v roce 2006, vznikly ideální podmínky pro atletiku. V září tohoto roku dochází tedy ke vzniku atletické přípravky pro místní děti, která se hned v prvním roce těší velké oblibě.
  
   Atletická příprava dětí je realizována na běžeckém oválu, ale také v pestrém travnatém a kopcovitém areálu s názvem Terénky, který se nachází hned vedle školního hřiště. Na jaře následujícího roku vzniká myšlenka prvního běžeckého závodu na území této městské části, kde by si děti místní atletiky mohly porovnat svoji výkonnost. Závod je situován právě na Terénky, aby se stal specifickým a výrazně odlišným od klasických silničních běhů, které převládají v okolí.  Název dostává podle místa, kde se koná, a taky podle toho, že se poběží terénem. Slatinský kros je tak na světě. 

2007-2009

   Prvotní myšlenka je dvojutkání místní základních škol, ze kterých pocházejí atleti nově vzniklé přípravky. Píše se 22.červen 2007 a na trať vytyčenou z dřevěných kolíků a červenobílou páskou vyběhne celkem 91 účastníků. Závod má za sebou úspěšný start. Možná, že i díky tomuto závodu se v září do atletické přípravky přihlásí téměř dvojnásobný počet dětí. 

   Rok poté, téměř na den přesně, se uskuteční druhý ročník. Místní sponzoři pomohli zajistit pro malé atlety medaile, poháry, diplomy a věcné ceny, které jsou pro ně motivací více trénovat, zlepšovat se a připravovat na další běhy.

   Protože se krosové běhy konají buď na jaře, nebo na podzim, dochází v následujícím roce k posunu termínu závodu z června na duben. Rok 2009 je zlomový. Závod se rozroste i o další kategorie. Na startu jsou jak děti předškolního věku, tak i dospělí. Účast se díky tomu přehoupne poprvé přes 100 závodníků. Také se podaří získat pro místní atletiku první medaili na Mistrovství České republiky žactva právě v disciplíně kros.

2015-2022

   Rok 2015 je ve znamení rekordní účasti, která se téměř zdvojnásobí. Na start se postaví přes 300 závodníků.

   Desátý až třináctý ročník probíhá beze změn s průměrnou účastí kolem 300 závodníků a jako krajský šampionát v krosu. Rok 2019 se zapisuje zlatým písmem do historie. V tomto roce získává místní atletika zlatou medaili v kategorii dospělých na Mistrovství České republiky v krosu.

   Na 14.ročník závodu, který se konal 10.10.2021 se čekalo dva roky, jelikož v roce 2020 se Slatinský kros neuskutečnil. Při tomto ročníku, došlo k přepsání účastnického rekordu, protože se závodu zúčastnilo 466 běžců.

   A rok 2022? Ten je pro Slatinský kros jubilejní. Ve středu 22.června, přesně 15 let poté, co vznikl Slatinský kros, proběhne symbolický hromadný lidový běh po trati tohoto závodu. 15.ročník se pak  uskuteční druhou říjnovou neděli tohoto roku, tedy 9.10.2022.